Особливості розгляду звернень та особистого прийому громадян в органах прокуратури з урахуванням змін в законодавстві

  Верховною Радою України 14.10.2014 прийнято Закон України «Про прокуратуру» (далі – Закон). Відповідно до розділу XІІ «Прикінцеві положення», за винятком окремих положень, цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня опублікування (25.04.2015).

Статтею 2 Закону визначено, що на прокуратуру покладаються функції з підтримання державного обвинувачення в суді; представництво інтересів громадянина або держави в суді; нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, а також нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Слід звернути увагу, що пунктом 5 розділу ХІІ «Прикінцеві положення» Закону внесено зміни до низки законодавчих актів України (7 кодексів та 50 законів України), якими виключено повноваження органів прокуратури України на здійснення нагляду за додержанням законів окремими державними органами, в окремих суспільних відносинах та виключено можливість реагування на порушення вимог закону шляхом внесення подання (у тому числі в ході виникнення, існування і припинення трудових, фінансово-економічних та інших правовідносин).

Законом змінено порядок та підстави виконання органами прокуратури функції, визначеної п. 5 ст. 121 Конституції України та встановлено, що прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

При цьому форми представництва інтересів громадянина або держави в суді на сьогодні визначено ст. 361 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1996. Зокрема, підставою представництва в суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Підставою представництва в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень інтересів держави.

Відповідно до ст.23 Закону, яка набере чинності 25.04.2015 прокурор матиме можливість здійснювати представництво в суді інтересів громадянина у ще більш звуженому колі випадків. Зокрема, якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист. Представництво в суді законних

інтересів держави буде здійснюватись у разі порушення або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Відповідно і звужено коло питань, які уповноважені розглядати органи прокуратури.

Наразі розгляд поданих до органів прокуратури звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб про порушення законності здійснюється відповідно до вимог п.1 р. ХІІІ Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014, а саме з урахуванням того, що прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

Звернення, у яких порушуються питання, що не належать до повноважень органів прокуратури, в термін не більше п’яти днів надсилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення, при цьому заявнику роз’яснюється компетенція органів прокуратури та право звернення до суду. За необхідності автору звернення надається роз’яснення контрольних функцій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів влади та місцевого самоврядування, уповноважених вжити відповідних заходів.

У зв\'язку з цим, громадянам із питаннями, які не підпадають під вищеозначені критерії, доцільно звертатися до відповідних контролюючих органів, або до вищестоящого керівництва тих чи інших установ та організацій. Слід зауважити, що скарга на рішення прокурора може бути подана прокурору вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення з ним громадянина.

Крім того, працівниками органів прокуратури проводиться особистий прийом громадян, де приймаються звернення та надаються роз\'яснення вимог законодавства.

Порядок та графіки особистого прийому громадян в органах прокуратури області розміщено на офіційному сайті прокуратури області vin.gp.gov.ua.

Михайло Козачук, заступник прокурора Вінницької області
Коментарі відвідувачів

НАЙБІЛЬШЕ ЧИТАЮТЬ

46

Міфічна загроза чи реальна перспектива Через подорожчання електроенергії для підприємств на 25% з першого липня деякі галузі опинилися ...

44

День Державного Прапору, який українці відзначатимуть 23 серпня, традиційно розпочнеться з урочистого підняття прапора на Майдані ...

44

Подати документи для призначення пенсії тепр можна не виходячи Із серпня вінничани можуть подавати заяву на пенсійні нарахування не ...

42

У с. Мигія (Миколаївської обл.) відбувся чемпіонат України з веслувального слалому серед юніорів. Вихованці міської дитячо-юнацької ...

41

Експертна група конкурсу "Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ" 15 серпня визнaчила 36 проєктів, зa які містяни зможуть ...