Меморандум про співробітництво між контролюючими органами міста і Радою підприємців при Вінницькому міському голові

Виходячи з принципів соціального партнерства, з метою сприяння розвитку підприємництва, подолання адміністративних та організаційних перешкод, що стримують його розвиток, подальшого послідовного впровадження дерегуляції підприємницької діяльності та прагненням створити сприятливі умови розвитку підприємництва в місті контролюючі органи:

 • ДПІ у м. Вінниці в особі начальника інспекції Зварича Віталія Володимировича,
 • Вінницька міська СЕС в особі головного державного санітарного лікаря Сорочана Олександра Павловича,
 • Вінницьке міське управління ГУ МНС України в Вінницькій області в особі начальника управління Мазура Віталія Анатолійовича,
 • Вінницьке міське управління ГУМВС України у Вінницькій області в особі начальника управління Куцого Юрія Івановича, з однієї сторони (надалі Сторона1), та
Рада підприємців при Вінницькому міському голові в особі голови Ради Гройсмана Володимира Борисовича та в особі співголови Ради, генерального директора ПБП «Мур» Козловського Ігоря Олексійовича, з іншої сторони (надалі – Сторона2), уклали даний Меморандум на засадах об\'єднання можливостей Сторін для досягнення наступних цілей:

 • забезпечити підвищення рівня захищеності законних прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності у відносинах з контролюючими органами;
 • обмежити надмірне державне втручання у господарську діяльність суб’єктів господарювання;
 • усунути можливості для зловживань з боку представників контролюючих органів.

1. Предмет Меморандуму

Предметом цього Меморандуму є зміцнення партнерських відносин суб’єктів підприємницької діяльності, представників міської та державної влади, координація їх зусиль, спрямованих на створення сприятливих умов розвитку підприємницької діяльності в місті.

2. Зобов’язання Сторін

Сторона 1 зобов’язується:

 • забезпечувати дотримання законодавства щодо порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності усіма посадовими особами контролюючих органів;
 • вживати заходи щодо упорядкування здійснення перевірок контролюючими органами підприємницької діяльності відповідно до чинного законодавства, через чітке встановлення їх періодичності та порядку проведення, зокрема, виходячи із вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009р. № 502 «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» (із змінами від 17.07.2009р. № 751);
 • обов’язково відображати у затверджених планах перевірок об’єкти/сферу контролю та вимоги до суб’єктів господарювання, які перевірятимуться, з подальшим розміщенням таких планів на власних Інтернет ресурсах та Інтернет ресурсах Ради підприємців;
 • сприяти забезпеченню невтручання органу державного нагляду (контролю) у діяльність суб’єктів господарювання, для чого не допускати проведення перевірок, здійснення яких не відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 502 та затвердженому плану перевірок;
 • сприяти удосконаленню нормативно-правових актів з питань, які стосуються діяльності підприємницьких структур;
 • підвищувати відповідальність посадових осіб контролюючих органів за неналежне здійснення своїх повноважень під час виконання своїх функцій. Письмово реагувати протягом терміну, визначеного Законом України «Про звернення громадян», на письмові звернення суб’єктів господарювання та Ради підприємців, щодо вжиття заходів по відношенню до посадових осіб контролюючого органу у випадку виявлення фактів зловживань та невідповідності дій вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 502 та умовам даного Меморандуму;
 • сприяти діяльності діючих інформаційних центрів з метою більшої інформованості підприємців, розширенню інфраструктури підтримки суб’єктів підприємництва;
 • встановити припис, як пріоритетний над застосуванням штрафних санкцій вид реагування на виявлені порушення суб’єктами господарювання законодавчо визначених вимог здійснення діяльності;
 • при проведенні перевірок максимально враховувати різноманітність (специфіку) форм організації діяльності підприємництва;
 • щоквартально надавати Голові Ради підприємців узагальнені показники здійснених перевірок в розрізі видів перевірок, кількості та видів виявлених порушень, видів та розмірів застосованих санкцій.

Сторона 2 зобов’язується:

 • надавати роз’яснення суб’єктам господарювання щодо дотримання ними при здійсненні підприємницької діяльності принципу пріоритетності безпеки життя і здоров’я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання, життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями;
 • надавати роз’яснення суб’єктам господарювання необхідності неухильного виконання вимог, викладених у приписах (пропозиціях) органів державного нагляду (контролю), у встановлені ними терміни;
 • роз’яснювати суб’єктам господарювання необхідність додержання правил підприємницької і професійної етики, загально визнаних моральних норм у практиці господарювання, у своїх вчинках та рішеннях піклуватися про підтримку як власної ділової репутації, так і репутації вітчизняного бізнесу в цілому, уникнення участі в поширенні прямо або через третіх осіб свідомо недостовірної, неточної або неповної і неперевіреної інформації;
 • сприяти в наданні суб’єктам господарювання інформації щодо вимог чинного законодавства при здійсненні підприємницької діяльності, в тому числі правил торгівлі, ліцензійних умов, норм та стандартів, що забезпечують безпеку та здоров’я населення;
 • проводити роз’яснення щодо необхідності здійснення підприємницької діяльності на принципах чесності і поваги у взаєминах із своїми партнерами, конкурентами та контролюючими органами;
 • роз’яснювати суб’єктам господарювання про необхідність повноти нарахування та сплати податків, запобігання ухиленню від їх сплати;
 • роз’яснювати суб’єктам господарювання про необхідність припинення виплати заробітної плати «у конвертах», налагодження прозорої виплати та сприяння зростанню заробітної плати;
 • роз’яснювати суб’єктам господарювання вимоги щодо необхідності не чинити перешкоди посадовим особам контролюючих органів у здійсненні ними владних функцій, якщо останні здійснюються в межах та в порядку визначеному чинним законодавством та даним Меморандумом.

3. Взаємодія Сторін

Взаємодія Сторін та співробітництво у реалізації заходів відбуватиметься шляхом використання наявних у Сторін можливостей і ресурсів, зокрема:

 • участю у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, що регулюють підприємницьку діяльність в місті;
 • участю у підготовці проектів документів з питань, що є предметом цього Меморандуму та сприянням їх реалізації;
 • організацією та проведенням спільних засідань робочих груп по виконанню Меморандуму не менш як один раз на квартал;
 • запровадження практики проведення спільних семінарів, конференцій, засідань за «круглим столом» та інших заходів.
У процесі досягнення спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів кожного з них, створення режиму максимального сприяння. На виконання поставлених цілей будуть працювати інформаційно-довідкова служба ДПІ у м. Вінниці - «1507», «Центр соціального партнерства» - 59-52-35.

У рамках співробітництва Сторони:

 • висловлюють впевненість у тому, що місцеві органи виконавчої влади всіх рівнів прийматимуть рішення із врахуванням інтересів всіх сторін соціального партнерства, а відтак – будуть підтримані громадськістю, а ділове і підприємницьке співтовариство, керуючись пріоритетом державницьких інтересів, вважатиме себе партнером влади, відповідальним перед суспільством;
 • обмінюватимуться наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес, проводитимуть спільні консультації та переговори;
 • обговорюватимуть пропозиції Сторін щодо покращення законодавства у сфері підприємницької діяльності;
 • визначатимуть коло спеціалістів-координаторів, які братимуть участь у реалізації домовленостей за цим Меморандумом для постійної взаємодії, права та обов\'язки цих координаторів;
 • розроблятимуть та погоджуватимуть плани спільних заходів;
 • запрошуватимуть для проведення спільних заходів уповноважених представників центральних органів виконавчої влади, міністерств, установ та організацій;
 • підтримуватимуть ділові контакти та вживатимуть всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх ділових зв\'язків, всіляко сприятимуть розвиткові інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей;
 • дотримуватимуться гласності з усіх питань, що випливають з цього меморандуму.
4. Термін дії меморандуму

Меморандум набирає чинності з дня підписання його Сторонами. Дія Меморандуму припиняється за узгодженням Сторін.
Коментарі відвідувачів

НАЙБІЛЬШЕ ЧИТАЮТЬ

529

У Гайсині 14 жовтня сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Skoda та вантажівки Scania. У результаті автопригоди загинув ...

397

Помер Почесний Гетьман Українського козацтва і один із засновників Руху Володимир Мулява. Про це повідомив на своїй сторінці у ...

202

Приїзд до Вінниці міністра оборони Андрія Загороднюка у рамках "Діалогів з Україною" був більше схожий на соціальний зріз суспільних ...

202

Через те, що ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» надіслала побутовим споживачам Вінниці листи-попередження щодо заборгованності за спожиту ...

191

Якщо у когось зупиниться серце десь у натовпі або транспорті, врятувати його зможуть лише ті, хто поруч. Про те, як правильно надавати ...